Xây dựng cấu hình

Xây dựng cấu hình

Xây Dựng Build lại 0 đ
1. CPU Chọn CPU
2. Tản nhiệt PC Chọn Tản nhiệt PC
3. Mainboard Chọn Mainboard
4. RAM Chọn RAM
5. Ổ cứng SSD Chọn Ổ cứng SSD
6. Card màn hình Chọn Card màn hình
7. PSU Chọn PSU
8. Ổ cứng HDD Chọn Ổ cứng HDD
9. VỎ CASE Chọn VỎ CASE
10. Màn hình Chọn Màn hình
11. Tai nghe Gaming Chọn Tai nghe Gaming
12. BÀN PHÍM Chọn BÀN PHÍM
13. Chuột + Lót chuột Chọn Chuột + Lót chuột
0 đ
Tải ảnh

Xây dựng cấu hình PC